mPc aktiviteter i Ungarn, Oktober 2008

Udstilling i Nagykovácsi – 10. oktober 2008

Trebag organiserede en udstilling baseret på billeder taget af børnene fra de to deltagne børnehaver:

  • Kispatak Børnehave i Nagykovácsi
  • Török Béla Hardof Hearing, Børnehave, Budapest

Exhibition in Nagykovácsi

Meghivo
Invitation

 

Forarbejde:
lave historier

Török Béla Børnehave modtog en pakke med fotos på kort, der var udvalgt udfra de billeder der tidligere er valgt af børnene. Børnene blev inddelt i to grupper og blev bedt om at sætte kortene i den rækkefølge, de ville, så det dannede en historie. Baseret på to identiske bunker af fotos, lavede de to grupper to forskellige historier med forskellig billedrækkefølge. Begge kollager blev udstillet.

Forarbejde: give titlet til billederne

Børnene blev bedt om at bruge deres fantasi og give titler til de udvalgte billeder, de tidligere havde valgt.

Bevidst havde de udvalgte billeder hovedsagelig mindre konkret indhold: uklare og tvetydige billeder osv.

Man kunne give flere titler til det samme billede.

Udstillingen

Udstillingen blev åbnet af næstformand og borgmester Nagykovácsi.

Der var en masse besøgende ved åbningen samt de følgende to uger.

Artikler skrevet af de lokale myndigheder blev offentliggjort i lokale aviser.

Den lokale TV-station viste åbningsceremonien.

Exhibition in Nagykovácsi

Articles

Inspirations

Instructions

Project info
 
To web page of European Commission - Education & training