Læs beskrivelsen i PDF

mPc Gentofte

Media Playing Communities (mPc) er et EU projekt hvor der er deltagende institutioner fra Ungarn, Romanien, Spanien, Østrig, Tyskland, England, Italien og Danmark. Som det eneste land stiller Danmark med to institutioner, nemlig Social og sundhedsskolen i Århus og Videncenter for it og læring (VIL), Professionshøjskolen København. De deltagende institutioner er dels selvejende organisationer der driver daginstitutioner og undervisningsinstitutioner.

Projektet, der henvender sig til børnehavebørn, ansatte i børnehaver, forældre til børn i børnehaver, pædagogiske konsulenter og beslutningstagere, blev skudt i gang i januar 2008, og løber til og med efteråret 2009.

Dreng med fotografiapperat

Ideen med projektet

De fleste børn har i dag adgang til et utal af forskellige elektroniske medier, og allerede i børnehaven taler børnene om deres brug af disse medier som Game Boy, computer og mobiltelefoner. Det er ikke alle børnene, der selv har direkte adgang dette elektroniske legetøj, men gennem historier fra store søskende og de større børn i institutionen samt forældrenes fascination for deres nye elektronik er disse medier blevet en integreret del af børnekulturen helt ned i børnehaven. Der er mange lege om og med look-alike mobiltelefoner, bærbare computere m.v.

På den anden side fylder de elektroniske medier meget lidt i det pædagogiske arbejde. Den grundlæggende ide med projektet er derfor at udvikle nye måder at arbejde pædagogisk med it og medier i børnehaver, med særlig vægt på det at lege. Samtidig er det planen at udvikle nye læringsmaterialer til de ansatte i institutionerne og børnenes forældre, så de kan takle børnenes store fascination af it og de andre nye medier.

VILs opgaver i projektet mPc

Projektet mPc er organiseret på den måde at der dels foregår en transnational koordinering, en transnational erfaringsudveksling, et transnationalt samarbejde om at udvikle de ovennævnte nye måder at arbejde pædagogisk med it og medier og materialer om dette, samtidig med at de enkelte deltagende institutioner samarbejder med børnehaver lokalt i det område de ligger.

VIL deltager i de koordineringsmøder, hvor de deltagende institutioner mødes for at koordinerer de nationale aktiviteter og for at planlægge de fælles aktiviteter. Endvidere har VIL nogle opgaver i det samlede projekt, vi specielt skal fokusere på. Det drejer sig om, at vi har ansvaret for en 30 min dokumentar video der skal dokumentere arbejdet i de otte deltagende lande, vi skal udvikle vejledninger for lokale mPc grupper herunder undervisningsmaterialer til ansatte i børnehaver og børnenes forældre, udvikle et evaluerings design og deltage i de forskningsaktiviteter der foregår i forbindelse med projektet.

Den anden del af projektet er den nationale del, hvor hver deltagende institution i samarbejde med lokale børnehaver eller lignende institutioner skal udvikle, hvad vi indtil vi har fundet et bedre ord på dansk, kalder ”medielegs fællesskaber”. Det vil sige at vi skal etablere miljøer i og omkring børnehaver, hvor børn og voksne kan lære om og lege med it og medier.

At vi også skriver omkring børnehaver, betyder at vi støtte etablering af et samarbejde (et medielegende netværk) hvor børnene i børnehaven og udveksler produkter, har fælles projekter i forhold til brugen af medier sammen med andre daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner eller virksomheder i lokalområdet.

Videncentrets projektgruppe

I VIL har vi nedsat en projektgruppe bestående af fem personer med forskellige kompetencer inden for det mediepædagogiske felt.
Gruppen består af:

 • Steen Søndergaard, lektor i pædagogik og udviklingskonsulent i videncentret. Har gennem mange år arbejdet med børn og it. Afholder bla. kurser i Leg med it, Børn og computerspil og Computeren som et kreativt værktøj.
 • Frank Støvlebæk, seminarielærer, underviser i mediefag på Københavns Socialpædagogiske Seminarium. Har igennem mange år undervist kommende pædagoger i brug af video som et pædagogisk redskab.
 • Per Roth, kursuskonsulent, har i mange år arbejdet med it og netbaseret læring, og har gennem mange år været igangsætter af forskellige it og medieprojekter.
 • Jakob Mathiasen, lektor i dansk. Underviser i faget Dansk, kommunikation og kultur og i faget dansk på Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere på Højvangseminariet. Afholder bla. kurser i brug af billedmediet som alternativ kommunikationsform.
 • Helle Delff, adjunkt, underviser i faget Dansk, kommunikation og kultur og i faget dansk på Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere på Højvangseminariet. Afholder bla. begynder-kurser i it for pædagoger.

Endvidere vil det være muligt at studerende fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium og / eller Højvangseminariet vil bidrage til projektet.

Det kan vi tilbyde 2 til 3 danske børnehaver

Når VIL har lavet en aftale med en børnehave om at gå ind i projektet, kan vi tilbyde besøg i børnehaven, hvor vi sammen med børnene og de ansatte leger med it og medier, tilbyde undervisning og vejledning af personalet i forhold til brug af og leg med it og medier, tilbyde deltagelse i et virtuelt netværk på hjemmesiden http://mediaplaying.net og vi kan tilbyde enkelte børn, forældre og pædagoger deltagelse i et af to internationale møder. Endelig kan vi tilbyde støtte og vejledning til etablering af lokale medielegende netværk hvor børnehaven indgår i et netbaseret samarbejde med andre institutioner eller virksomheder i lokalområdet, fx andre børnehaver, skoler, biblioteker eller lignende.

På besøg i børnehaven

dreng_ser_billede

En væsentlig del af projektet er, at VIL deltager direkte i medieleg sammen med børn og voksne i børnehaven. Medielegen har til formål at vise børn og voksne, hvordan nye medier kan inddrages i gamle lege, hvordan nye lege kan opstå med nye medier og disse nye medier kan inddrages i den daglige pædagogik. Samtidig ønsker VIL at indsamle erfaringer fra, hvordan medieleg foregår i børnehaver.

VIL har mulighed for at medbringe relevant udstyr, men vil også gerne have adgang til det udstyr børnehaven i forvejen råder over. Vi kommer på besøg et aftalt antal gange, passet ind i børnehavens generelle planlægning. Under besøgene laver vi forskellige foto-, it- og videoaktiviteter sammen med børnene. Antallet af børn der deltager i de forskellige aktiviteter forhandles med personalet, og afhænger af børnehavens generelle planlægning, samt hvilke aktiviteter vi aftaler at gennemføre.

Undervisning af personalet

Vi tilbyder generel it- og medieundervisning af personalet, med den hensigt at personalet kan deltage aktivt i de aktiviteter, vi laver sammen med børnene. Samtidig er formålet med undervisningen, at personalet vil være i stand til at fortsætte de mediepædagogiske aktiviteter efterfølgende.

Undervisningen vil som udgangspunkt foregå i børnehaven eller i en af de andre børnehaver der er med i projektet. Det vil være op til den enkelte børnehave om det skal være udvalgte medarbejdere eller hele personalet der skal deltage i undervisningen, og omfanget og placeringen af undervisningen aftales mellem VIL og børnehaven.

http://mediaplaying.net

mPc har en hjemmeside på adressen http://mediaplaying.net, hvor der i løbet af projektperioden vil blive etableret forskellige muligheder for at netværke på tværs af grænserne. På siden vil der i første omgang blive mulighed for, at børnene kan udveksle tegninger, men i løbet af projekt perioden vil der blive arbejdet på at udvikle nye teknologier eller udvikle de allerede eksisterende teknologier til at lave et interaktivt univers for børnehavebørn, som det vi i voksenverdenen kalder for web2.

Hjemmeside

På denne hjemmeside vil de enkelte partnere og de ansatte i de lokale institutioner også kunne udveksle ideer til medieleg i børnehaven. Hver af jonglørens bolde symboliserer de partnere, der er med i projektet. Som man kan se, er der to bolde med danske flag, da der er to danske partnere.

Indtil videre er hjemmesiden en tom skal, og det er planen at udfylde den med materialer vi udarbejder i samarbejde med børnene i de enkelte børnehaver, samt med materialer der er udviklet på baggrund af personalet i de enkelte børnehavers erfaringer med medieleg.

Transnational mobilitet

I projektperioden vil der to gange blive afholdt to transnationale mobilitetsmøder hvor enkelte børn, forældre og pædagoger fra de deltagende institutioner kan deltage i en fælles medieleg og erfaringsudveksling. Disse to møder er planlagt til d. 22. – 25. september 2008 i Graz, Østrig og i Udine, Italien og d. 4. – 7. maj 2009 i Carnwall, England og i Århus, Danmark.

På nuværende tidspunkt er det endnu ikke besluttet, om vi i første møderunde skal deltage i mødet Graz eller Udine og i anden møderunde skal deltage i mødet i Carnwall eller Århus.

Det forventes, at der vil være plads til gennemsnitligt ét barn med én forælder per møde, og som udgangspunkt er det i EU projekter kun muligt at få tilskud til en del af rejse og. Størrelsen på dette tilskud afhænger af hvor mange deltagere, der sendes til de transnationale møder.

Lokale ”medielegs fællesskaber”

Projektet har endvidere, som navnet antyder, til formål arbejde på at etablere lokale ”medielegs fællesskaber” med børnehaven som centrum. Tanken er at der kan etableres virtuelle netværk hvor børnene i børnehaven kan dele tegninger, dele billeder eller lignende med andre i lokalområdet, forældre, skoler, andre daginstitutioner, kulturinstitutioner eller lokale virksomheder.

Måden hvorpå sådanne virtuelle netværk kan fungere, skal udvikles i løbet af projektperioden.

Hvad forventes af en deltagende børnehave

Ovenfor er beskrevet hvad Videncenter for it og læring kan tilbyde i et samarbejde og hvilke midler og ressourcer der kan komme fra det transnationale projekt.

Som et led i samarbejdet forventes det, at børnehaven har mulighed for:

 • At give adgang til research
 • At stille personale til undervisning
 • At give respons på delvist udviklede undervisningsmaterialer
 • At give adgang til forsøg med nye it- og medielege sammen med børn
 • At inddrage it- og medielege i det almene pædagogiske arbejde
 • At være interesseret i transnationale kontakter
 • At have positiv opbakning fra ledelsen til projektet
 • At have kamera, video og / eller computer, som børn må benytte

Kontakt

Steen Søndergaard
Videncenter for it og læring
Professionshøjskolen København
Titangade 11
2299 København N

Tlf: 4189 7871
sts@ucc.dk

dreng_pige_ser_billede

 

 


Artikler

Inspiration

Vejledninger

Projekt info
 
To web page of European Commission - Education & training