Læs vejledningen i PDF

Brug Photo Story 3 – en hurtig introduktion

Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis på internettet.

Når du åbner programmet får du først en velkomstskærm, hvor der som standard er sat et mærke i ”Opret en ny fortælling”.

Det er også her, du kan vælge at arbejde videre på en PhotoStory3 præsentation, som du har lavet tidligere, ved at klikke på ”Rediger et projekt”. Og du kan også vælge at se en præsentation, som du har lavet tidligere, ved at klikke på ”Afspil en fortælling”.

Klik på ”Næste” for at komme i gang. Herefter kommer du til siden, hvor du kan importere de billeder du vil have med i din præsentation.

Klik på ”Importer billeder”, hvorefter fil browseren åbner.

Her vælger du de billeder, som du vil have ind i din præsentation. Ved at holde tasten ”Ctrl” nede, kan du vælge flere billeder. Du vælger et billede, ved at klikke på det med venstre musetast. Klik herefter på ”Åbn”.

elv om du har importeret nogle billeder, kan du sagtens importere flere. Du klikker blot på ”Importer billeder” igen, og følger den samme procedure.

De importerede billeder ses som en linje af små billeder nederst på skærmen. Det billede med en mørkeblå ramme er det valgte billede. Man vælger et billede, ved at klikke på det.

Man kan ændre i rækkefølgen af billederne i præsentationen, ved at klikke på de små pile til højre for rækken med billeder. Her kan man flytte billeder til højre eller venstre. Man kan også fjerne billeder fra præsentationen, ved at klikke på X’et.

Ved at klikke på ”Rediger” under det store billede, kan man åbne en menu, hvor man kan lave simpel billedredigering.

Ønsker du at beskære billedet, så unødvendig omkreds fjernes, afmærkes boksen ”Beskær” med et flueben. Herefter foreslår programmet automatisk et område der kan beholdes. Det slørede uden om den klare rektangel, fjernes, når der klikkes på ”Gem”.

Du kan flytte rektanglet ved at holde venstre musetast nede, over den del af billede, og så trække i musen. Og du kan ændre størrelsen, ved at holde venstre musetast nede på et af hjørnerne, og så trække med musen.

billed

Man kan vælge de andre billeder, ved at klikke på de runde knapper med ”>” og ”<”, hvorefter proceduren gentages. Der er også andre muligheder for billedredigering i Photo Story 3, under fanebladet for oven.

Når man klikker på ”Luk”, ser man det færdige resultat, og man kan gå videre med at sætte tekst på.

Klik på ”Næste” og du kommer til menuen, hvor man kan indsætte tekst på billederne. Marker først det billede som du ønsker at indsætte tekst på.

Skriv den ønskede tekst i boksen, og herefter kan du ovenfor vælge om teksten skal være venstrestillet, centreret eller højrestillet. Du kan også vælge om teksten skal være for oven på billedet, midt i billedet og for neden på billedet.

Du kan også ændre skrift type, skrift størrelse, skrift farve og font. Det gør du ved at klikke på ikonet med det store ”A”.

Du kan undervejs se et eksempel på hvordan den skrift du er ved at vælge ser ud. Når du har valgt den rigtige skrift klikker du på ”OK”.

Viser det sig at du har valgt en forkert skrift, gør du bare proceduren forfra.

Du kan til enhver tid gemme projektet ved at klikke på ”Gem projekt” nederst til venstre. Hvis du ikke gemmer projektet, vil alt dit arbejde være spildt, hvis din computer slukker, fryser eller lignende.

Det er også i denne menu du kan indsætte effekter på billederne. Først markerer du det billede du vil give en effekt, ved at klikke med venstre musetast på billedet i billedlinjen.

Herefter klikker du på “(none)” til højre for ”Effekt” under det store billede. Så kommer der en liste frem, hvor du så vælger den effekt du ønsker at påføre det valgte billede.

Du kan sagtens prøve dig frem, og finder du ud af at der ikke er nogen af effekterne der passer til dit billede, slutter du med at vælge “(ingen)” igen.

Når du har valgt de effekter du ønsker at benytte, klikker du på ”Næste” for at komme til menuen, hvor du kan lave indtalinger over billederne.

Du skal først sikre dig at der er en mikrofon tilsluttet til computeren. På de fleste bærbare computere er der en indbygget mikrofon.

I boksen neden under optageknappen kan du skrive en tekst, som ikke kommer med i præsentationen, men som du kan bruge som oplæg for din indtaling. Du skal lave indtaling for et billede af gangen, da programmet automatisk ændrer tiden for visningen af billedet alt efter hvor længe du taler. Hvis du ikke er tilfreds med det indtalte, gentager du bare proceduren.

Efter eventuelt at have indtalt kommentarer til billederne, er det også i denne menu at du kan ændre i bevægelserne på og mellem billederne. For at gøre dette, skal du klikke på ”Tilpas bevægelse” under det store billede. Som standard er fanebladet ”Bevægelse og varighed” valgt.

Afmærk “Angiv bevægelsens start- og slutposition” øverst til venstre med et flueben. Herefter får du mulighed for at vælge den del af billedet du vil vise som udgangspunkt, og den del af billedet du vil afslutte med at vise.

Programmet vil så transformere visningen af billedet, så du enten panorerer hen over billedet, zoome ind eller ud eller få programmet til at gøre begge dele samtidigt. Ved at vælge fanebladet ”Overgang” får du mulighed for at vælge forskellige overgange mellem billederne. Når du har valgt klikker du på ”Gem”

Ønsker du at være mere avanceret kan du vælge at definere tiden et billede skal vises, eller en overgang skal vare mv. Men det er i første omgang ikke nødvendigt, da programmet hjælper med at finde de optimale indstillinger.

Efter at have valgt og gemt bevægelser kan du vælge musik ved at klikke på ”Næste”. Photo Story 3 giver to forskellige muligheder for at ligge musik på præsentationen. Den ene er at man kan hente noget musik som man har liggende på computeren, og den anden er at man kan benytte en indbygget musikgenerator.

Hvis du vil benytte noget musik du har liggende på computeren, klikker du på knappen ”Vælg musik”, for oven til venstre.

Herefter åbner en boks hvor du kan klikke dig frem til den musik du ønsker at benytte, og klikker på ”Åbn”

Ønsker du at benytte den indbyggede musik generator, klikker du på knappen ”Opret musik”, hvorefter du følger de anvisninger der står på skærmen.

Musiknumret spilles fra det billede der var markeret da du valgte musikken og i resten af præsentationen. Ønsker du at have flere forskellige musikstykker i din præsentation, skal du først vælge det stykke der skal spilles ved de første billeder, og derefter markere det billede hvorfra du ønsker det andet musik, og så blot følge proceduren på ny.

Du kan justere lydniveauet mellem de indtalte kommentarer og musikken, ved at benytte ”Lydstyrke” skydebaren. Jo længere markøren er til venstre, jo lavere er musikken, og jo tydeligere går kommentaren igennem. Jo længere markøren er til højre jo højere er musikken, og jo svagere går talen igennem.

Du kan til enhver tid afprøve lyden, ved at klikke på knappen ”Vis”.

Når du klikker på knappen ”Næste” kommer du til menuen, hvor du kan vælge at gemme projektet i forskellige filformater, der kan vises på forskellige afspillere så som dvd afspillere, mobiltelefoner mv. Og du kan vælge i hvor høj kvalitet du ønsker vise præsentationen i.

I den øverste boks “Aktiviteter” kan du vælge om du vil gemme præsentationen til visning på computeren (herunder en moderne dvd afspiller) eller til visning på en mobil enhed.

Klikker du på knappen “Indstillinger” nederst til venstre, åbner en boks hvor du som udgangspunkt kan se i hvilket fil format og i hvilken oplysning præsentationen gemmes.

Klik på knappen ”Profil” for oven i midten, og der åbner en liste, hvor du kan vælge den kvalitet du ønsker at gemme præsentationen i. Du kan selvfølgelig vælge at gemme præsentationen i forskellige opløsninger, hvis du husker at give de forskellige filer forskellige navne. Klik ”OK” for at acceptere valget.

Husk også at gemme præsentationen som et Photo Story 3 projekt, ved at klikke på knappen ”Gem projekt”, hvis du vil have mulighed for at redigere i præsentationen på et senere tidspunkt. Og klik så på knappen ”Næste” når du er klar til at lade Photo Story 3 til at generere den endelige præsentation.

Hvis du har lavet en præsentation med mange billeder, vil det tage nogen tid for Photo Story 3 at generere den endelige præsentation, så du må væbne dig med tålmodighed.

Når Photo Story 3 er færdig med at generere den endelige præsentation åbner den afsluttende menu. Her kan du enten vælge at se præsentationen, ved at klikke på knappen ”Se fortællingen”, lave en ny præsentation ved at klikke på knappen ”Opret en anden fortælling”, gå tilbage til forrige miljø for at generere en præsentation i en anden opløsning ved at klikke på knappen ”< Tilbage” og du kan vælge at gå ud af programmet.


Artikler

Inspiration

Vejledninger

Projekt info
 
To web page of European Commission - Education & training